Your presentation, workshop or training filmed in online video Ontdek meer Uw presentatie, workshop
of training verfilmd in online video
The convenient tool for your presentation, wherever and whenever you want. Ontdek meer De handigste tool voor uw presentatie, waar en wanneer u maar wilt. Whatever happens, video presentations will always reach your target audience. Ontdek meer Wat er ook gebeurt, video presentaties bereiken altijd uw doelgroep.
01 /03

Online video, Corona proof.

Vele organisaties, overheden, gemeentes, scholen en andere instanties organiseren regelmatig presentaties, trainingen en workshops. Door deze presentatie in video-vorm om te zetten, kunt u uw boodschap gemakkelijk bij uw publiek presenteren, ongeacht waar de ontvanger zich bevindt, ongeacht wel of geen Corona lockdown. Wij van onlinevideomakers.nl komen bij u langs of verzorgen een sfeervolle locatie en nemen uw presentatie in video op. Wij helpen u bij het vormen van een goed presenteerbaar script en we zorgen naderhand voor de montage, de voice over, de vormgeving en de uiteindelijke verspreiding.

Many organizations, governments, municipalities, schools and other bodies regularly organize presentations, training courses and workshops. By converting this presentation into video forms, you can easily present your message to your audience, no matter where the recipient is located, whether or not Corona lockdown.

Play Video

Onze Diensten / Our Services

Script / Presentatie

Iedere video begint met een script. Wij helpen u om uw presentatie in het juiste format te krijgen.

Every video starts with a script. We help you get your presentation in the right format.

Opnames / Filming

Vervolgens nemen wij de video met u op. Dit kan bij u op locatie of wij regelen er een. Wij verzorgen regie, beeld, auto-cue & geluid.

We then record the video with you. This can be done at your location or we can arrange one. We provide direction, camera, autocue & sound.

Montage en Verspreiding / Editing & Distribution

Na de opnames monteren wij de beelden en voorzien deze van vormgeving. Ook adviseren we bij de online verspreiding.

After the recordings we assemble the images and provide them with design. We also advise on online distribution.

Prijzen / Prices

We hanteren 3 eenvoudige en duidelijke pakketten.

 1. Opnames in Het Nutshuis (Den Haag) – €2500
 2. Opnames bij u op locatie – €2750
 3. Opnames op maat – vul in zoals u wilt
Meerdere presentaties op 1 dag mogelijk. Nabewerking (montage/vormgeving) op basis van calculatie. Prijzen excl 21% btw.

We use 3 simple and clear packages.

 1. Filming in ‘Het Nutshuis’ (The Hague) – € 2500
 2. Filming at your location – € 2750
 3. Custom recordings – fill in as you wish

Multiple presentations possible on 1 day. Post-processing (editing / graphic design) based on calculation. Prices excl 21% VAT.

Zekerheden / Guarantees

 • Corona Proof

  Online video kan altijd. Wij vinden een vorm die past bij het moment. Desgewenst draagt de crew ook mondkapjes, handschoenen of nemen we andere voorzorgsmaatregelen.

  Online video is always possible. We find a shape that suits the moment, if desired, the crew will also wear masks, gloves or take other precautions.

 • Professionals

  De crew van onlinevideomakers.nl bestaat uit ervaren filmmakers en hebben veel inhoudelijke producties geproduceerd. U kunt rekenen op professionaliteit, kwaliteit en discretie.

  The crew of onlinevideomakers.nl consists of experienced filmmakers and has produced many substantive productions. You can count on professionalism, quality and discretion.

 • Easy

  Een online video laten maken is niet ingewikkeld. Wij zetten eenvoudig uw verhaal om naar een script en uw Powerpoint / Keynote naar een grafische animatie. We denken graag mee.

  Having an online video made is not complicated. We easily convert your story into a script and your Powerpoint / Keynote into a graphic animation. We like to think along.

Meer informatie / More info

Neem contact met ons op voor meer informatie. Get in contact for more information.